چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۲۰,۱۹۱,۱۱۵ نفر
۲,۹۹۶ نفر
۱۲,۹۴۷ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۲۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۰ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۷/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۰۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۳ ۱   کاربر ۶   صفحه
۰۷/۰۲ ۵   کاربر ۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۴ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۶ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۸ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۴ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۲ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۶ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۹ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۵ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۹ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۲ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۸ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۰۲۷,۱۱۸ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۶۴۱,۴۵۱ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۹۲۶,۳۰۲ ۱۵ %
USA
USA
۱,۸۱۲,۰۵۳ ۹ %
EU
EU
۱,۳۷۲,۰۷۳ ۷ %
CHN
CHN
۶۳۶,۳۰۹ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۹۴,۳۲۴ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۲,۶۵۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۹۴,۵۷۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۵,۹۸۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۳۵,۷۹۷ ۱ %
IND
IND
۹۴,۷۵۰ ۰ %
JPN
JPN
۷۶,۱۴۲ ۰ %
POL
POL
۵۶,۳۷۶ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۴۰۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۷۴۰ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۸۲۸ ۰ %
TUR
TUR
۳۴,۱۷۵ ۰ %
PRT
PRT
۳۲,۷۳۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۲۶۵ ۳۷ %
Chrome
Chrome
۱۶۷ ۲۳ %
Firefox
Firefox
۹۹ ۱۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۸۲ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۱ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۵ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۰۰ ۴۳ %
Windows 7 ۲۱۶ ۳۱ %
Windows 10 ۶۴ ۹ %
XP ۳۷ ۵ %
Windows 8 ۳۲ ۵ %
Linux ۲۷ ۴ %
iOS ۸ ۱ %
Vista ۵ ۱ %
Windows 2003 ۵ ۱ %
Android ۴ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مه کامه هومانی ۳
کمیته راهبری تعریف ۱
پروژه ۱
دکتر باقری کاخکی ۱