جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۱۹,۴۴۱,۳۵۸ نفر
۲,۱۶۷ نفر
۱۰,۴۳۱ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۱ ۱   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۲۸ ۴   کاربر ۸   صفحه
۰۵/۲۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۰۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۴ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۵ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۸ ۶ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۴ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۶ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۱ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۸ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۲ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۸ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۹ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۱ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۷ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۶ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۱۳,۱۱۶ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۶۳,۲۲۸ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۳۱,۳۳۹ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۶۸,۲۳۶ ۹ %
EU
EU
۱,۲۵۷,۹۳۶ ۷ %
CHN
CHN
۶۱۶,۸۵۵ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۶۸,۵۱۸ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۰,۶۵۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۳,۶۸۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۲,۵۱۲ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۸۱۱ ۱ %
IND
IND
۹۱,۶۹۹ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۲۰۳ ۰ %
POL
POL
۵۳,۵۴۰ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۳۲ ۰ %
CAN
CAN
۴۲,۵۷۳ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۲۲۴ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۲۳۷ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۵۳۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۲۴۶ ۳۷ %
Chrome
Chrome
۱۴۱ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۹۵ ۱۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۸۲ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۱ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۲ ۲ %
Safari
Safari
۱۰ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۷۹ ۴۳ %
Windows 7 ۲۰۶ ۳۲ %
Windows 10 ۵۷ ۹ %
XP ۳۷ ۶ %
Windows 8 ۲۶ ۴ %
Linux ۲۳ ۴ %
Vista ۵ ۱ %
Windows 2003 ۵ ۱ %
Android ۴ ۱ %
iOS ۴ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مه کامه هومانی ۳
کمیته راهبری تعریف ۱
پروژه ۱
دکتر باقری کاخکی ۱